DOM PSZCZELARZA
KAMIANNA

Dane Kontaktowe

Polski Związek Pszczelarski
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. 22-826 04 97
e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

 

=================================
DOM PSZCZELARZA
Polskiego Związku Pszczelarskiego
Kamianna 29 33-336 Łabowa
gmina Łabowa
powiat nowosądecki
województwo małopolskie

tel. 18-474 16 77
telefax 18-474 17 15
komórka 509 212 372
email: dompszczelarza@wp.pl