DOM PSZCZELARZA
KAMIANNA

Konkurs Wiedzy Pszczelarskiej

W dniach 17 - 18 XI 2017 r
odbyła się VIII OLIMPIADA
wiedzy pszczelarskiej w Kamiannej. Organizatorem było Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego.